Skip to main content
Uddannelsesindhold

Her kan du læse om indholdet i nødbehandlerkurset.

Hold øje med vores hjemmeside eller følg os på sociale medier for at få besked om den næste dato for nødbehandlerkurset.

Du skal have forberedt dig inden nødbehandlerkurset

Forberedelse og e-learning

Forberedelse er kernen til god undervisning, og på nødbehandlerkurset er det en absolut nødvendighed, at du som kursist sætter tid af til forberedelse inden kurset. Du modtager forud kurset en manual på lidt over 100 sider.

Vi forventer ikke, at du kan indholdet uden ad, men det er vigtigt, at du har brugt tid til at læse og forstå teorierne.

Det er vigtigt, at du læser tilsendt pensum inden nødbehandlerkurset

Systematisk patient-tilgang

Systematikken sikre dig selv og patienten

Du skal på kort tid lære en masse om patienter, sygdomme, traumer og behandlingsudstyr. Det kan være svært for selv professionelle at holde styr på, hvornår man bør gøre hvad og anvende specifikt udstyr. Derfor lærer vi dig at anvende en systematisk patienttilgang, som sikre en korrekt triagering, rækkefølge, spørgeteknik og kontinuerlig revurdering.

M-ABCDE metodikken

En metodisk tiltgang sikre bedst mulig overlevelse hos den akutte patienten og er samtidig en rettesnor for, hvilke værktøjer skal anvendes på hvilket tidspunkt.

På kurset får du undervisning i avanceret genoplivning

Avanceret genoplivning

Vi har særligt fokus på genoplivning. Når du er færdiguddannet hos Event Medical Services, ved vi, at du har de bedste forudsætninger, hvis du én dag skulle stå i en kritisk situation.

Vi arbejder med en kvalitativ tilgang til genoplivning, hvilket understøtter evidensbaserede retningslinjer på området. Det vil sige, at fokus er på kvalitet frem kvantitet for både kompressioner og ventilationer.

Du lærer at bruge avanceret luftvejshåndteringsudstyr samt manuel- og automatisk defibrillering.

Du får gennemgået teknikker ved luftvejshåndtering

Airways

Luftvejshåndtering er et fokusområde hos Event Medical Services, og derfor gennemgår vi både basale håndgreb som kæbeløft og “chin lift” samt forskellige værktøjer, bl.a.:

 • Nasal airway (NPA)
 • Tungeholder (OPA)
 • Sug Magill-tang
Breathing er et af emnerne på nødbehandlerkurset

Breathing

Nogle tilskadekommende har behov for assistance til at trække vejret, og nogle gange må man i akutte situationer helt overtage ventileringen. Du skal bl.a. lære:

 • Ventilation og støtteventilation med rubensballon (BVM)
 • Ventilation med pocketmask med ilt tilslutning
 • Ilt behandling med Hudson maske og næsekateter
 • Saturationsmåler
På kurset får du undervisning i circulation

Circulation

Kredsløbsskader og choktilstande kan være livstruende. Derfor lærer du at monitere værdier og rytmer samt at udbedre dehydrering og hypovolæmiske tilstande. Du skal bl.a. lære at:

 • Måle blodtryk (palpatorisk og auskultatorisk)
 • Overvåge og genkende EKG rytmer
 • Sikre intravenøs adgang med PVK(venflon)
 • Opsætte væskebehandling
 • Anvende traumeforbinding
 • Standse farlige blødninger med tourniquet (CAT)
På nødbehandlerkurset bliver du undervist i Disability

Disability

Under Disability lærer du en masse. Vi arbejder bl.a. med nerologiske udfald, hypoglykæmi (lavt blodsukker), skader på ekstremiteter og columna (rygsøjlen). Du kommer til at stifte bekendskab med:

 • Halskrave (stiffneck)
 • Spineboard
 • Scoopboard
 • Pupillygte
 • Blodsukkermåler
 • SAM splint (fraktur stabilisering)
 • Vakuum splint (fraktur stabilisering)
Exposure handler om beskyttelse mod elementerne

Exposure

Beskyttelse mod elementerne er en ofte overset faktor. Rent udstyrsmæssigt er der færre værktøjer, men særligt ét redskab, termometeret, er jf. nyere guidelines utroligt vigtigt, da tidlig identificering af sepsis (blodforgiftning) kan være livsreddende. Du kommer til at beskæftige dig med:

 • Termometer
 • Ambulance- og alutæppe
På kurset lærer du at opstarte akut medicinsk behandling

Farmakologi

På vores nødbehandlerkursus uddanner vi vores kursister i at anvende akut medicin*. Man lærer om farmakodynamikken, sygdomslære, indikationer, kontraindikationer og bivirkninger, hvilket sætter kursisten i stand til, på betryggende vis, at opstarte akut medicinsk behandling. Du lærer om:

 • EPIpen (anafylaktisk shock / allergisk reaktion)
 • Nitrolingual spray (mistanke om AMI / blodprop i hjertet)
 • Hjertemagnyl (mistanke om AMI / blodprop i hjertet)
 • HypoKit (hypoglykæmi / kritisk lavt blodskukker)

*Undervisning og træning i anvendelse af akut medicin giver ikke automatisk en lægelig delegation.

Du lærer at bruge forskellige værktøjer, når du skal behandle akutte patienter

Penetrerende traumer (stik og skud)

Vi lever i en verden, hvor alvorlig tilskadekomst ses oftere og oftere. Derfor har vi fokus på, at du som kursist lærer at håndtere og behandle akutte patienter. Du lærer bl.a. at bruge værktøjer som:

 • Halo (Chest Shield)
 • Olaes (Israelsk traumeforbinding)
 • Volume- og væskebehandling
 • CAT (Combat Application Tourniquet)
På kurset får du en forståelse for bl.a. anatomi og fysiologi

Sygdomslære og anatomi

For at kunne træffe en aktionsdiagnose kræver det forståelse og viden om anatomi, fysiologi og sygdomme, som danner fundamentet for den behandling, man som first responser kan yde. På nødbehandlerkurset berør vi bl.a. følgende emner:

 • Anatomi og fysiologi; Åndedrætssystemet
 • Sygdomme relateret til luftveje og vejrtrækning
 • Anatomi og fysiologi; Kredsløbet
 • Sygdomme relateret til hjertet og kredsløbet
 • Anatomi og fysiologi; Abdomen
 • Anatomi og fysiologi; Centralnervesystemet
På kurset får du en forståelse for det præhospitale beredskabs aktører

Præhospitalt setup

Det er vigtigt, at man som nødbehandler har forståelse for det præhospitale beredskabs aktører. Der er mange samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at man forstår hvilken rolle, man har som nødbehandler, og hvor/hvem der forventer din assistance.

Ligeledes undervises man i skadestedslære, så man forstår, hvilke aktører der aktiveres ved en ulykke, og hvem der gør hvad.

På kurset kommer du til at arbejde med to udstyrstasker

Akut udstyr

Hos Event Medical Services arbejder vi med to udstyrstasker. Vores første taske er en behandlingstaske, som indeholder diverse forbindinger, iv, væskebehandling, akut medicin og diverse måle apparater m.m.

Vores anden taske kalder vi “AB-taske”, og den indeholder bl.a. luftvejshåndtering, ventilationsudstyr, ilt-flaske, håndsug og en hjertestarter.

Se behandlingsudstyr på kurset

Læs mere om nødbehandlerkurset

Forudsætninger for deltagelse

Bliv klogere på forudsætninger for deltagelse på vores nødbehandlerkursus.

Behandlingsudstyr

Se alt behandlingsudstyret på nødbehandlerkurset.

International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.