Skip to main content
Eventberedskab

Event Medical Services tilbyder præhospitalt beredskab til events i hele Danmark. Intet event er for stort eller småt. Kontakt os i dag og hør mere om jeres muligheder.

Event Medical Services sammensætter eventberedskab ud fra jeres behov og ønsker

Jeres sikkerhed er vores højeste prioritet

Når I skal afholde et event, skal I overholde de gældende regler for sikkerhed. Event Medical Services har specialiseret sig i at levere præhospitalt beredskab til events og arrangementer, f.eks. koncerter, motorsport eller konferencer.

Ud fra jeres ønsker og behov tilføjer vi sundhedsfaglig rådgivning og erfaring fra branchen og sammensætter det helt rigtige eventberedskab til jer.

Vores smilende og højtuddannede personale med mange års erfaring sikrer, at jeres gæster får den bedst mulige sikkerhed. 

Kontakt os i dag og hør mere om jeres muligheder. 

Event Medical Services sammensætter eventberedskab ud fra jeres behov og ønsker

Er der krav om præhospitalt beredskab?

Når du som arrangør skal afholde et større arrangement, er der mange ting, du skal tage hensyn til. Du bliver nødt til at beslutte, om du har brug for at få etableret et præhospitalt beredskab, og i så fald hvor mange sundhedsfaglige der skal være til stede på arrangementet.

Dette er dog ikke altid dit eget valg. I nogle tilfælde kan det være et myndighedskrav, at l skal have et førstehjælpsberedskab, når du arrangerer et event, en sportsbegivenhed eller festival.

Hos Event Medical Services ApS tilbyder vi faglig rådgivning omkring præhospital beredskabsdimensionering, og som samarbejdspartner yder vi sparing samt myndighedskoordinering.

Det professionelle sundhedsberedskab

Når man som arrangør skal vælge en leverandør til førstehjælpsberedskab, er der mange faktorer, man skal overveje.

For nogle arrangementer er der lovkrav, som dikterer hvilket præhospitalt setup, man skal have. Andre gange kan der være myndighedskrav, f.eks. hvis der er alkohol og risiko for rusmidler. Det kan også være sportsbegivenheder, hvor der er risiko for, at deltagere bliver dårlige under hårde fysiske udfordringer.

Uagtet hvilken type arrangement I skal afvikle, anbefaler vi, at man som minimum sikrer sig, at leverandøren har orden i sagerne. Vi har lavet en liste med fokuspunkter, man som arrangør bør undersøge.

Du kan også læse mere om Event Medical Services forsikringer og registreringsforhold

Liste med fokuspunkter til arrangøren

Er personalet uddannet og autoriseret?

Hvis sundhedsberedskabet skal kunne mere end basal førstehjælp, bør personalet have en sundhedsfaglig uddannelse og autorisation.
Hos Event Medical Services ApS tilbyder vi fagfolk med rette uddannelse og relevant erfaring. Vores personale består derfor af ambulancebehandlere, paramedicinere, sygeplejersker og læger.

Er der styr på korpslæge og delegation?

I sundhedsloven er det klart defineret, at avanceret behandling er forbeholdt læger. Derfor bør operatører som leverer sundhedsberedskaber med niveau over basal førstehjælp have delegation til deres sundhedsfaglige via en tilknyttet korpslæge.

Er førstehjælpsoperatøren forsikret?

Man skal ikke være bange for at bede om dokumentation for, at leverandøren har orden i sine forhold. Som minimum bør de kunne fremvise forsikringspolicer for erhvervsansvar, personale og behandling

Er jeres arrangement oprettet i SOR-registeret?

Vidste du, at når man opretter et førstehjælpsberedskab, så er det ved lov bestemt, at dette skal registreres i sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR)?Event Medical Services ApS er som ambulanceoperatør oprettet i SOR-registeret (id nr. 1135841000016003), og vi sørger for, at jeres arrangement bliver behørigt registreret. Du kan læse mere om SOR på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Samarbejdsaftale med Regionen?

Det er et krav at alle private ambulancer/præhospitale beredskaber skal have en samarbejdsaftale med den enkelte region. I denne samarbejdsaftale er rammerne omkring præhospital indsats aftalt og der er på forhånd lavet aftale omkring kommunikation og koordinering.

Event Medical Services kan stille med kvalificeret personale til events

Kvalificeret personale

Event Medical Services sundhedsfaglige team er uddannet og autoriserede efter gældende bekendtgørelser og lovgivninger. Vores personale bliver løbende sendt på efteruddannelse, så de hele tiden er opdateret indenfor deres felt, så vi sikrer, at vores patienter altid får den bedst mulige behandling og sikkerhed.

Vores team består bl.a. af amubulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere, sygeplejesker samt læger, og de har alle mange års erfaring.

Event Medical Services kan stille med ambulancevagter til events

Ambulancevagter

Event Medical kan stille med ambulancevagter til de events, hvor lovgivningen påkræver det, eller hvor arrangøren ønsker et højt og professionelt præhospitalt beredskab.

Vores ambulancer er godkendt efter ambulancebekendtgørelsen, og hvis behovet for en akut ambulancekørsel skulle opstå, så er vores moderne moniteringsudstyr på samme avanceret niveau som en regional ambulance.

Ambulancerne er bemandet efter gældende lovgivning, og vores smilende og imødekommende team vil sørge for at give patienten en tryg oplevelse.

Læs mere om ambulancevagter

Vi hjælper til forskellige typer af events

Musik og festivaler

Vi kan stille med et sundhedsfagligt eventberedskab til musik og festivaler i hele Danmark. Intet musikarrangement er for stort eller småt.

Vi kan f.eks. stille med sygeplejesker, standby ambulancer eller etablere en behandlingsplads, hvor mange gæster kan behandles på samme tid.

Sportsarrangementer

Der kan være forskellige bekendtgørelser samt ekstra krav fra sportsforbundene om sundhedsfagligt beredskab, som skal overholdes, når man afholder et sportsarrangement. Event Medical Services tilbyder sundhedsfagligt beredskab til alle typer af sportsarrangementer, f.eks. boldsport, kampsport eller motorsport.

TV- og filmproduktion

Uanset om der blot skal filmes en enkelt dag eller i en længere periode, så kan Event Medical Services tilbyde et professionelt præhospitalt beredskab til jeres tv- eller filmproduktion.

Vi kan f.eks. stille med erfarne sygeplejersker og læger. Hvis det ønskes, kan vi også tilbyde standby ambulancer, så patienter kan modtage mere avanceret behandling på settet og blive kørt direkte til hospitalet, hvis uheldet skulle være ude.

Kultur- og erhvervsarrangementer

Event Medical Services kan hjælpe ved kultur- og ehvervsarrangementer over hele Danmark. Vi kan f.eks. levere præhospitalt beredskab ved:

  • Konferencer
  • Messer
  • Udendørs markeder
  • Byfester
International

(+45) 70 405 110

If you have questions about our services, we are ready to answer your call. You can book transportation 24 hours a day.

Kundeservice

70 405 111

Ring til vores kundeservice på hverdage mellem kl. 08.00-17.00 eller lørdage fra kl. 09.00-15.00, hvis du har spørgsmål til vores services eller ønsker et tilbud.

Vagtcentral

70 405 112

Kontakt vores vagthavende døgnet rundt, hvis du har brug for sygetransport, ambulance eller andre akutte services.